satoshi

Każdy Bitcoin dzieli się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych satoshi.

1 Satoshi = 0.00000001 ฿
10 Satoshi = 0.00000010 ฿
100 Satoshi = 0.00000100 ฿
1,000 Satoshi = 0.00001000 ฿
10,000 Satoshi = 0.00010000 ฿
100,000 Satoshi = 0.00100000 ฿
1,000,000 Satoshi = 0.01000000 ฿
10,000,000 Satoshi = 0.10000000 ฿
100,000,000 Satoshi = 1.00000000 ฿